fb

Seniorencommissie

De seniorencommissie bestaat uit:

Commissielid Zondagafdeling: Gijs Smallenburg (azs@sv-nvc.nl)

Commissielid Zaterdagafdeling: Vacant

Commissielid Algemene Zaken: Robert Jansen (info@sv-nvc.nl)