• Contributie en kosten

  Als lid van NVC betaalt u contributie. De contributie-inning geschiedt via automatische incasso en NVC stelt u in staat deze in één keer te betalen of in 2 of 4 termijnen. Alle leden van NVC betalen via de contributie-inning de "Verenigingscontributie". De hoogte hiervan is in het contributieschema terug te vinden onder de noemer "Verenigingslid".
  Actief spelende en/of trainende NVC leden betalen hiernaast voor de bijbehorende activiteit. Actief spelende NVC leden zijn, naast dit laatstgenoemde contributiedeel, de kledingbijdrage van € 30 verschuldigd voor gebruik van het voetbaltenue.

  Inning contributie
  De contributie-inning voor het seizoen 2017-2018 zal conform het volgende schema plaatsvinden:

  • 1e week september 2017: jaarcontributie en 1e termijn (van 2 of 4 termijnen)
  • eind januari 2018: 2e termijn van 4 termijnen
  • eind februari 2018: 3e termijn van 4 termijnen en 2e termijn van 2 termijnen
  • eind april 2018: 4e termijn van 4 termijnen

  NVC-leden die na de eerste inning als nieuw lid worden ingeschreven zullen op enig moment in het schema worden opgenomen. Afhankelijk van het moment van inschrijving kan het zijn dat de Penningmeester, in voorkomende gevallen met terugwerkende kracht, dan meerdere termijnen tegelijkertijd incasseert.

  Wanneer het NVC lidmaatschap gedurende een seizoen wordt beëindigd, dan blijft het betreffende lid de contributiebetaling voor het gehele seizoen aan NVC verschuldigd.

  U ontvangt minimaal 2 dagen voor de hierboven vermelde incassodata de betreffende factuur van NVC per email.

  Omdat een tijdige betaling van de contributie voor een vereniging als NVC en al haar leden van zeer groot belang is verzoekt NVC u vriendelijk doch dringend de incasso niet actief te storneren en tijdig te betalen. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn aan dit verzoek te kunnen voldoen dan verzoeken wij u om tijdig een verzoek tot een betalingsregeling in te dienen via het emailadres contributie@sv-nvc.nl. Uw aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

  Aan NVC-leden die na een eerste herinnering niet tijdig overgaan tot het betalen van het openstaande bedrag of het aangaan van een betalingsregeling zal door het Bestuur van NVC een speel- en trainingsverbod worden opgelegd tot het openstaande bedrag alsnog is voldaan.

  Door het verstrekken van bovenstaande informatie vertrouwen wij er op dat u als lid van onze vereniging uw contributie tijdig betaald of, wanneer dat voor u noodzakelijk is, tijdig gebruik maakt van de mogelijkheid een betalingsregeling aan te gaan.

  Algemene Leden Vergadering (ALV)
  Op de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke ieder jaar aan het einde van het seizoen wordt gehouden, wordt over de hoogte van de contributie voor het komende seizoen besloten.  

  De ALV heeft op 19 juli 2017 ingestemd met een voorlopige contributieverhoging van EUR 10 voor alle groepen. In de ALV van 18 september 2017 is deze contributie én de definitieve cijfers van het seizoen 2016/2017 én de begroting voor het seizoen 2017/2018 bepaald worden door de ALV definitief goedgekeurd. 

  Contributies seizoen 2017/2018
  Onderstaand een overzicht van de definitieve contributies die in de ALV van 18 september 2017 voor het seizoen 2017/2018 zijn bevestigd: 

  Categorie Contributie 2016-2017 Contributie 2017-2018
  Pupillen t/m 5jr (Arena)* € 155,00 € 165,00
  Pupillen vanaf 6jr (Arena + FED) € 225,00 € 235,00
  G-voetbal € 100,00 € 110,00
  ABC-junioren € 235,00 € 245,00
  Senioren-veld € 300,00 € 310,00
  Trainend lid** € 155,00 € 165,00
  Verenigingslid*** € 75,00 € 85,00
  Trimvoetbal vrouwen   € 125,00
  Kledingbijdrage  € 30,00 € 30,00

   * De peildatum voor de Arenaleden is 1 september 2017.
  ** Een trainend lid is een lid dat NIET aangemeld is bij de KNVB maar dat wel gebruik maakt van de NVC-trainingsfaciliteiten.
  *** Een verenigingslid is lid van de vereniging NVC maar NIET aangemeld bij de KNVB.

  Korting contributie meiden
  VOOR ALLE MEIDEN VAN 4 T/M 18 JAAR DIE IN HET SEIZOEN 2017/2018 LID WORDEN, ZOWEL ALS TRAINEND LID ALS GEWOON LID, GELDT DE VOLGENDE CONTRIBUTIE:

  • Meisjes t/m 5 jaar: jaarcontributie €115 (€50 korting!)
  • Meisjes van 6 t/m 12 jaar: jaarcontributie €165 (€70 korting!)
  • Meisjes van 13 t/m 18 jaar: jaarcontributie €175 (€70 korting!)

  N.B.: DEZE CONTRIBUTIEKORTING GELDT ENKEL VOOR DE SEIZOENEN 2017/2018.

  Bij inschrijving van nieuwe leden wordt € 25,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
  Alle contributie-, inschrijf- en kledinggelden worden per automatische incassogeïncasseerd.
  Het IBAN-/bankrekeningnummer van NVC is NL70 INGB 0006 3315 02