• Seniorencommissie

    De seniorencommissie bestaat uit:

    • Commissielid Zondagafdeling: Gijs Smallenburg (azs@sv-nvc.nl)
    • Commissielid Zaterdagafdeling: Vacant
    • Commissielid Algemene Zaken: Robert Jansen (info@sv-nvc.nl)