• Vacatures

  Wat kan ík doen voor NVC?

  Meld aan vrijwilligers@sv-nvc.nl wat je voor NVC wilt doen!
  De meest urgent te vervullen functies op dit moment zijn:
  Evenementencommissie
  Taken:
  • De Evenementencommissie stelt de evenementenkalender samen. 
  • De Evenementencommissie stemt met de diverse toernooicommissies af op welke dagen de toernooien en andere evenementen zullen worden gehouden. Waar nodig staat de Evenementencommissie de diverse toernooicommissies bij door het delen van een draaiboek, het adviseren over activiteiten, gebruiken van eigen netwerk om vrijwilligers te werven etc.
  De gemiddelde tijdsbesteding is 2-4 uur per maand.
  Toernooicommissie
  Voor ieder toernooi is er een aparte toernooicommissie.
  Taken:
  • De Toernooicommissie organiseert het toernooi en maakt daarbij gebruik van bestaande draaiboeken en de expertise van de evenementencommissie. 
  • Voor diverse zaken, zoals scheidsrechters, bardiensten en sponsoren worden de overige commissies bij NVC ingeschakeld.
  • De Toernooicommissie hoeft niet veel te vergaderen. De meeste voorbereidende activiteiten worden verdeeld over de 5 ?? 6 leden van de commissie. In de maanden voor het toernooi hoeven er slechts enkele uren ingestopt te worden. Veel wordt gedelegeerd naar andere commissies. In de maand voorafgaande aan het toernooi is de tijdsbesteding ongeveer 2 uur per week. 
  • De avond voor het toernooi en de toernooidag zelf is iedereen van de commissie natuurlijk aanwezig en druk bezig.
  We zoeken vrijwilligers voor het E/F toernooi, het C/D toernooi en het G-voetbal toernooi.
  Respectcommissie
  NVC hecht veel waarde aan prettig en correct gedrag op en naast de velden. De respectcommissie geeft invulling aan de slogan Voetbal is Vriendschap. 
  Taken:
  • De Respectcommissie doet dit bij de jongere jeugdteams op coachavonden door de ouders voorlichting te geven over correct gedrag naar scheidsrechters, tegenstanders en de juiste manier van aanmoedigen van de eigen kinderen.
  • Bij de oudere jeugd wordt voorlichting gegeven hoe zij zich in het veld horen te gedragen richting scheidsrechters, tegenstanders en teamgenoten.
  • Tijdens wedstrijddagen geeft de respectcommissie voorlichting en wijst mensen op een vriendelijk manier op de regels.
  • Daarnaast staat de Respectcommissie spelers en coaches bij in geval van conflicten/geweld of tuchtzaken en gaat de Respectcommissie waar nodig het gesprek aan met de respectcommissie van de tegenstander.
  De taken worden onderling verdeeld waardoor de tijdsbesteding beperkt blijft 2-4 uur per maand.
  Vrijwilligerscommissie
  Taken:
  • De Vrijwilligerscommissie voert het vrijwilligersbeleid uit van NVC en checkt of alle vrijwilligers op hun plek zitten.
  • Houdt introductiegesprekken met nieuwe vrijwilligers
  • Organiseert de jaarlijkse vrijwilligersavond.
  Gemiddelde tijdsbesteding: 2 uur per week.
  Seniorencommissie (SC)
  Taken:
  • De Seniorencommissie vertegenwoordigt de belangen van de seniorenvoetballers richting het Bestuur.
  • Organiseert ook seniorenactiviteiten.
  • Helpt me aan initiatieven om aanwas van senioren te bevorderen
  Gemiddelde tijdsbesteding: 2 uur per week.
  EHBO-commissie
  Taken:
  • De EHBO-commissie bewaakt het EHBO-beleid op het NVC-terrein en de bezetting van de EHBO-pool op wedstrijddagen.
  • De commissie maakt beleid voor eventuele ongevallen en voor het voorkomen van ongevallen
  • De commisie werft leden voor de EHBO-pool (voornamelijk bij inschrijven nieuwe leden juli/augustus)
  Gemiddelde tijdsbesteding:2-4 uur per maand. Slechts 2x per jaar vergaderen.
  Sponsorcommissie
  Taken:
  • De Sponsorcommissie beheert de contacten met de huidige sponsoren.
  • Ontwikkelt initiatieven om nieuwe sponsors te vinden
  • Maakt sponsorvoorstellen voor nieuwe potentiele sponsors
  • Verstuurt de facturen aan de sponsors en zorgt dat de facturen worden betaald
  • Administreert al haar werk in Sponsit
  Gemiddelde tijdsbesteding: 2 uur per week.
  De sponsorcommissie zoekt een actieve sponsorwerver die de sponsors benadert en gemaakte afspraken opvolgt.
  Tevens heeft de sponsorcommissie plaats voor een student VWO of HBO die van crowdfunding een schoolproject wil maken. Begeleiding van de sponsorcommissie zal er intensief zijn.
  GCA-verantwoordelijke
  Taken:
  • De GCA-commissie coördineert de jaarlijkse Grote Clubaktie.
  • Initieert activiteiten om GCA-opbrengst groter te  maken
  Gemiddelde tijdsbesteding: 2 uur per week van eind augustus tot en met eind oktober.
  A-juniorencoördinator
  Vertegenwoordigt de A-junioren in de jeugdcommissie.
  Taken:
  • Heeft contact met leiders en aanvoerders van de A-juniorenteams over voorkomende zaken rond wedstrijd en training
  • Begeleidt de teams bij overgang naar de senioren
  Gemiddelde tijdsbesteding: 2 uur per week.
  Walking Football coördinator(s)
  NVC wil graag beginnen met Walking Football (voor 55+), in samenwerking met sportbuurtcoaches.
  Taken:
  • Opzetten van WF-project bij NVC (organiseren, werven deelnemers, budgeteren
  • Evt geven van de WF-trainingen (KNVB-steun behoort tot mogelijkheden)
  Gemiddelde tijdsbesteding: 2 uur per week.
  Verslaggevers zaterdag 1 en zondag 1
  Wij willen meer in de media verschijnen met wedstrijdverslagen van zaterdag 1 en zondag 1. Als we deze wekelijks op de NVC-site zetten, dan fungeert dit als bron voor de lokale media. Liefst met foto's erbij. Een beetje vlotte pen is wenselijk en wedstrijden dienen bezocht te worden.
  Taken:
  • Schrijven van eenvoudig wedstrijdverslag
  • Sturen van wedstrijdverslag aan Naarder Nieuws en Gooi en Eembode vóór zondag 22.00 uur
  Gemiddelde tijdsbesteding: 1 uur per week.
  Wedstrijdsecretariaat zaterdag
  Het wedstrijdsecretariaat is elke zaterdag het coördinatiecentrum van de thuiswedstrijden bij NVC. Het dient elke zaterdag met minimaal twee man bezet te zijn
  Taken:
  • Ontvangen en helpen van bezoekende verenigingen
  • Ontvangen van scheidsrechters
  • Assisteren bij digitale wedstrijdformulieren
  • Invoeren van uitslagen in Sportlink
  • Alle voorkomende werkzaamheden rond de wedstrijden op zaterdag
  Gemiddelde tijdsbesteding: één keer in de zes weken een dienst van 5 uur.
  Jeugdscheidsrechter en seniorenscheidsrechter
  Taken:
  • Het in goede banen leiden van een jeugd- of seniorenwedstrijd.
  Je kunt dan in overleg met de scheidsrechterscoordinator aangeven hoe vaak en bij welke teams je als scheidsrechter zou willen worden ingedeeld.
  Gemiddelde tijdsbesteding: in overleg
  Afdelingscoördinator Jeugd
  De afdelingscoördinator (AC) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de betreffende leeftijdscategorie en vormt het eerste aanspreekpunt van de leiders. De AC heeft ook regelmatig contact met het verenigingsbureau onder meer met betrekking tot toernooien en KNVB aangelegenheden.
  Het contact met de leiders vindt meestal onderling plaats en in mindere mate via regelmatige vergaderingen. De afdelingscoördinator houdt zich niet of nauwelijks bezig met de selectieteams, omdat daar de zaken meestal zelf/goed zijn geregeld.
  Taken:
  • Indelen van de recreatieteams. Dit geschiedt op basis van sportlink, de indeling van de selectieteams, de indeling van de recreatieteams van het afgelopen jaar alsmede specifieke verzoeken die de afdelingscoördinator krijgt van de TJC, de leiders, de spelers en/of de ouders. De indeling vindt plaats in de laatste maand voor de zomervakantie. De AC is hiervoor eindverantwoordelijk en is beslissingsbevoegd in geval van geschillen.De geschatte tijdsbesteding toernooiavond (voorbereiding en avond zelf) is circa 8-12 uur. v
  • Vinden van leiders voor de verschillende teams. In de praktijk blijkt dat met name bij recreatieteams de leiders gevonden (kunnen) worden na de zomervakantie.
  • Indelen van nieuwe NVC leden gedurende het seizoen. In samenspraak met de TJC/trainers/leiders worden de nieuwe spelers ingedeeld.
  • Faciliteren van toernooien.  De AC stuurt de uitnodiging van toernooien die hij ontvangt van het verenigingsbureau, het jeugdbestuur en/of direct van organiserende verenigingen door naar de leiders.
  • Faciliteren van communicatie van het jeugd- en/of hoofdbestuur naar leiders.
  • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomst voor alle leiders uit leeftijdscategorie. Dit zal moeten plaatsvinden uiterlijk vóór eind september.
  • Organiseren van te verplaatsen wedstrijden. In principe heeft ieder team twee ‘snipperdagen’ per jaar. De AC houdt deze bij. Als deze verbruikt zijn, moeten wedstrijden die om welke reden dan ook verplaatst moeten worden in onderling overleg tussen verenigingen worden geregeld.
  • Maakt deel uit van het jeugdbestuur.
  De geschatte tijdsbesteding is:
  1 x per maand vergadering van Jeugdcommissie
  4 uur per week coördinatie
  1 x per 2 maanden bemensen wedstrijdsecretariaat (ochtend of middag)
  7x7 commissie
  De 7 x 7 Commissie organiseert enkele keren per seizoen een senioren 7 x 7 toernooi. Deze toernooien worden over het algemeen gehouden op een vrijdagavond. In de maand juni wordt op enkele vrijdagavonden het zogenaamde 7 x7 zomeravond toernooi georganiseerd.
  Taken:
  • De organisatie bestaat uit het plannen van de speelavonden, het werven van deelnemers, het maken van een toernooischema en het verzorgen van de toernooileiding op de speeldag. Bij de organisatie is ondersteuning vanuit het hoofdbestuur beschikbaar.
  • De geschatte tijdsbesteding toernooiavond (voorbereiding en avond zelf) is circa 8-12 uur.
  Geïnteresseerd?

  Zie ook