• Aankondiging Bijzondere ALV bij NVC op 11 september

  Tijdens de ALV van 2 juli 2020 is het helaas niet gelukt om direct minimaal een nieuwe secretaris en voorzitter voor te stellen aan de ALV. Tijdens deze ALV gaven een aantal leden wel aan open te staan voor gesprekken over het invullen van de  bestuursfuncties. Er werd besloten om de gesprekken aan te gaan en vervolgens een Bijzondere ALV uit te schrijven voor het voorstellen van nieuwe bestuursleden en de vergadering dan te vragen om goedkeuring.

  Deze Bijzondere ALV staat gepland op vrijdag 11 september, aanvang 20.00 uur. Uiteraard nemen we de anderhalve meter hierbij in acht.

  Vanwege de Corona-situatie dien je je aan te melden als je op de ALV wilt komen. Doe dit s.v.p. vóór 4 september a.s. via secretaris@sv-nvc.nl. Op deze manier kunnen we naar eventuele andere oplossingen zoeken, mocht het aantal meldingen hoger zijn dan dat wij Corona-veilig in het clubhuis kunnen herbergen.

  We hebben dan de volgende zaken met jullie te bespreken.

  Agenda Bijzondere ALV vrijdag 11 september 2020, 20:00 uur, kantine NVC

  1. Opening
  2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
  3. Voorstellen nieuwe bestuursleden
  4. Goedkeuring vragen aan vergadering voor voorstel nieuwe bestuursleden
  5. Rondvraag en sluiting

  De volgende personen worden als nieuwe bestuursleden voorgesteld:

  • Voorzitter: John Koopmanschap
  • 2e Secretaris: Liesan Bobeldijk
  • Algemeen bestuurslid: Danique de Boer
  • Algemeen bestuurslid: Ron Brinkman
  • Algemeen bestuurslid: Wim van Bakelen

  Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Penningmeester: Douwe Wiebe de Vries
  • Secretaris: Robert Jansen
  • Algemeen bestuurslid: Torsten de Boer


  Met vriendelijke groet,

  D.W. de Vries
  Penningmeester NVC