• bALV op 14 april (onder voorbehoud ontwikkelingen Covid-19)

  NVC houdt een Bijzondere ALV op 14 april! Waarom eigenlijk?

  Op dinsdag 14 april, 20.00 uur organiseren wij in de NVC-kantine een Bijzondere ALV. Alle (ouders van) leden zijn welkom. Sterker nog, iedereen wordt aangespoord te komen. Uiteraard is dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19/coronavirus. Indien het hier niet mogelijk is deze bALV te houden, zullen we jullie tijdig berichten.

  Wij houden deze bALV omdat we voor komend seizoen een aantal zaken plannen waarvoor we de goedkeuring van onze leden willen hebben. Die goedkeuring is nu al nodig om het vanaf volgend seizoen in te laten gaan. Als we deze goedkeuring pas in de “gewone” ALV van begin juli zouden krijgen dan kunnen we dit voor het komend seizoen niet meer op tijd invoeren.

  De bALV van 14 april kent de volgende onderwerpen:

  1.    Contributie 2020/2021
  We doen een voorstel voor de contributie van komend seizoen van de verschillende categorieën zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. We presenteren een contributieverlaging voor alle categorieën om onze vereniging aantrekkelijker te maken. Hoeveel dat precies is, kom naar de ALV!

  2.    Aangepast vrijwilligersbeleid
  Het Bestuur introduceert een nieuw vrijwilligersbeleid waarin wij EUR 75 per lid gaan aanrekenen als verenigingsbijdrage bovenop de contributie. Deze verenigingsbijdrage wordt aan het begin van het seizoen gefactureerd  en elk (ouder van een) lid heeft de gelegenheid dit bedrag terug te verdienen door het uitvoeren van één of meer commissietaken of incidentele taken gedurende het seizoen. Wordt hieraan voldaan, dan wordt aan het eind van het seizoen het bedrag van EUR 75 teruggestort. Voor de exacte spelregels (ouders met meerdere kinderen, om welke taken gaat het, hoe vaak etc), kom naar de ALV!

  3.   Voorstel tot het aanpassen van de NVC-clubkleuren naar zwart/geel
  De huidige wedstrijdkleding is afgeschreven en we staan – binnen het contract met Sportzaak Sportief - voor de aanschaf van nieuwe kleding. Het Bestuur vindt dit het uitgelezen moment om het vernieuwde NVC - dat zijn we vorig jaar op 11 maart 2019 gestart - uit te rusten met de Naardense clubkleuren, namelijk zwart/geel. NVC wil zijn huidige lokale karakter graag kracht bijzetten door in de Náárdense kleuren te voetballen. Heb je daar een mening over, kom naar de ALV!

  4.    Bestuurssamenstelling 2020/2021
  Voorzitter Rob Snijders heeft al eerder te kennen gegeven aan het eind van het seizoen te stoppen maar ook secretaris Arnold Vroege heeft besloten aan het eind van het seizoen zijn functie neer en leggen. En er MOET een Dagelijks Bestuur zijn volgend seizoen. Het is echt noodzaak dat er mensen opstaan die samen met bestaande bestuursleden het ingezette beleid voortzetten. Wil je meepraten, heb je suggesties voor de invulling van het Bestuur, wil je zelf meehelpen de kar te trekken, kom naar de ALV!

  Het zijn belangrijke onderwerpen die alle (ouders van) leden aangaan. We zullen de aanwezigen leden ook bijpraten over de andere pijlers van ons plan D’r op met NVC!: de aanpassing van onze accommodatie, de financiële situatie en de ledenwerving.

  Ouders van leden en seniorleden zelf, kom op dinsdag 14 april naar de bALV van NVC!

  Bestuur NVC