• Bijzondere Algemene Ledenvergadering goed bezocht

    11 september j.l. is bij NVC de bijzondere Algemene Leden Vergadering (bALV) gehouden. Enig agendapunt was het voorstellen van de nieuwe NVC bestuursleden en de goedkeuring hiervan door de ALV.

    De leden van NVC hebben er belang aan gehecht om bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn, want de opkomst was boven gemiddeld. Het was nog net mogelijk om binnen de Corona regels de vergadering binnen te houden. Binnenkort volgt vanuit het NVC bestuur meer informatie en stellen de bestuursleden zich nog eens aan jullie voor. Hierbij zal dan ook worden aangegeven welke zaken zij in portefeuille hebben. Daarna zal deze informatie ook op onze website vermeld gaan worden.

    Tijdens de vergadering heeft onze nieuwe voorzitter John Koopmanschap de vergadering toegesproken en is hij in het zonnetje gezet door ons aller Elly van de Velde (wie kent haar niet) en Cathy Burger (eigenaresse van het Wapen van Naarden en in die hoedanigheid sponsor van NVC). Ook het 1e van NVC 6 stuurde Ton Spies naar voren met een bos bloemen voor onze nieuwe voorzitter.

    Wordt vervolgd...
    Bestuur NVC