• Bijzondere algemene ledenvergadering op 11 maart a.s.

  NVC bevindt zich in een hele kritieke fase. Ons ledenaantal vertoont een dalende lijn (met name bij de jongste jeugd), er is vrijwel geen doorstroom van jeugd naar onze zondagselectie, er is een chronisch tekort aan vrijwilligers, we hebben een hockeyvereniging als buren die heel graag een veld van ons wil overnemen, er is al jaren een tekort op onze begroting en we hebben een verouderde kantine en dito kleedkamers. Als we niets doen, dan kan het maar zo zijn dat NVC over een paar jaar niet meer bestaat.
   
  Wij kondigen derhalve een Bijzondere Algemene Ledenvergadering aan op maandag 11 maart a.s., aanvang 20.00u, in de NVC-kantine.
   
  Op deze vergadering willen we met onze leden de stand van zaken doornemen én presenteren wij een plan om met NVC de stijgende lijn weer te pakken te krijgen. Maar dat kan alléén maar mét instemming van onze leden. Wij roepen derhalve alle senioren, alle ouders van jeugdleden en alle niet-spelende leden op om naar deze Bijzondere ALV te komen. Het gaat hier om het voortbestaan van ons NVC, dat moet ieder NVC-lid toch belangrijk vinden.

  Kom naar deze bALV, hoor ons plan aan en neem deel aan de stemming over het wel/niet adopteren van dit plan. Wij zien elkaar graag op 11 maart!

  Bestuur NVC

   
  Agenda


  1. Opening
   
  2. Spelregels van deze ALV
   
  3. Beschrijving huidige situatie NVC door Bestuur

  • Ledenaantal: Wat is de tendens van het ledenaantal de laatste jaren?
  • Financiën: Hoe staat NVC er financieel voor?
  • Accommodatie: Wat is de situatie mbt kantine, kleedkamers en velden op dit moment?
  • Vrijwilligers: Wat is de status van ons huidige vrijwilligerscorps?
  • Verenigingsgevoel: Hoe "verenigd" is NVC?

  4. Gelegenheid tot reageren op de huidige situatie
   
  5. Plan om NVC weer d’r bovenop te krijgen

  • Accommodatie
  • Financiën
  • Ledenwerving
  • Vrijwilligers
  • Verenigingsgevoel

  6. Vragen en opmerkingen m.b.t. het plan
   
  7. Stemming over adopteren plan ja/nee
   
  8. Toekennen taken/invullen functies/volgende stappen te nemen
   
  9. Afsluiting