• Nieuwe ingang

 • Club van 100

  De Club van 100 is een groep van mensen met een NVC-hart. Zij doneren elk minimaal €100 per jaar. Het geld dat de Club van 100 bij elkaar spaart wordt enkel gebruikt voor doeleinden waar héél NVC iets aan heeft. De aanschaf van de beamer, de wasmachine, en de geluidsinstallatie  (allemaal in de laatste jaren gedaan!) komen allen ten goede van de hele club.

  Het bestuur van de Club van 100 wordt gevormd door Andre Lucas en Ton Spies.

  Bent u geïnteresseerd om bij de Club van 100 te komen?
  Mail naar nvc.clubvan100@gmail.com
  Het bankrekeningnummer van de Club van 100 is NL58 INGB 0006 8827 75. Een lid van de Club van 100 kan ervoor kiezen met naam en toenaam op het  "Club van 100-bord" in de kantine vermeld te worden.

  Wilt u een bijdrage aanvragen bij de Club van 100?
  Iedereen binnen NVC kan voor financiële bijdrage een beroep doen op de Club van 100. Mailt u naar nvc.clubvan100@gmail.com met de bestemming die u voorstelt. Het Bestuur van de Club van 100 bepaalt daarna of het verzoek gehonoreerd wordt.