• Club van 100

  De Club van 100 is een groep van mensen met een rood-wit NVC-hart. Zij doneren elk minimaal EUR 50 per jaar. Het geld dat de Club van 100 bij elkaar spaart wordt enkel gebruikt voor doeleinden waar héél NVC iets aan heeft. De aanschaf van de beamer, van de wasmachine, van de microfoon en van de Grote Clubactieloten (allemaal in de laatste twee jaar gedaan!) komen allen ten goede van de hele club.

  Het bestuur van de Club van 100 wordt gevormd door Piet de Bruijn, Rob Bezuijen en Eligio Martina.

  Bent u geïnteresseerd om bij de Club van 100 te komen?
  Mail naar r.bezuijen@casema.nl. Het bankrekeningnummer van de Club van 100 is NL58 INGB 0006 8827 75. Ook kan contant betaald worden bij bovengenoemdne personen. U ontvangt dan een kwitantie.
  Een lid van de Club van 100 kan ervoor kiezen met naam en toenaam op het  "Club van 100-bord" in de kantine vermeld te worden.

  Wilt u een bijdrage aanvragen bij de Club van 100?
  Iedereen binnen NVC kan voor financiële bijdrage een beroep doen op de Club van 100. Mailt u naar r.bezuijen@casema.nl met de bestemming die u voorstelt. Het Bestuur van de Club van 100 bepaalt daarna of het verzoek gehonoreerd wordt.