• Nieuwe ingang

 • Contributie en kosten

  Als lid van NVC betaalt u contributie. De contributie-inning geschiedt via de organisatie ClubCollect en dit stelt u in staat in één keer te betalen of in vier termijnen. Alle leden van NVC betalen via de contributie-inning de "Verenigingscontributie". De hoogte hiervan is in het contributieschema terug te vinden onder de noemer "Verenigingslid".
  Actief spelende en/of trainende NVC leden betalen hiernaast voor de bijbehorende activiteit. Actief spelende NVC leden zijn, naast dit laatstgenoemde contributiedeel, de kledingbijdrage verschuldigd voor gebruik van het voetbaltenue.

  Contributie-inning verloopt via Club Collect

  Via e-mail, sms en/of per post zal Club Collect u als leden betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

  NVC leden die na de eerste inning via Club Collect als nieuw lid worden ingeschreven, zullen eventueel door de vereniging zelf automatisch geïncasseerd worden.

  Wanneer het NVC lidmaatschap gedurende een seizoen wordt beëindigd, dan blijft het betreffende lid de contributiebetaling voor het gehele seizoen aan NVC verschuldigd.

  Omdat een tijdige betaling van de contributie voor een vereniging als NVC en al haar leden van zeer groot belang is verzoekt NVC u vriendelijk doch dringend tijdig te betalen. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn aan dit verzoek te kunnen voldoen dan verzoeken wij u om tijdig een verzoek tot een betalingsregeling in te dienen via het emailadres penningmeester@sv-nvc.nl. Uw aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

  Aan NVC-leden die na een eerste herinnering niet tijdig overgaan tot het betalen van het openstaande bedrag of het aangaan van een betalingsregeling kan door het Bestuur van NVC een speel- en trainingsverbod worden opgelegd tot het openstaande bedrag alsnog is voldaan.

  Door het verstrekken van bovenstaande informatie vertrouwen wij er op dat u als lid van onze vereniging uw contributie tijdig betaald of, wanneer dat voor u noodzakelijk is, tijdig gebruik maakt van de mogelijkheid een betalingsregeling aan te gaan.

  Algemene Leden Vergadering (ALV)

  Op de Algemene Leden Vergadering (ALV), deze wordt ieder jaar aan het einde van het seizoen  gehouden, wordt over de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen besloten.

  Contributies seizoen 2023-2024

  De contributiebedragen zijn tijdens de laatste ALV bekrachtigd.

  Arena-pupillen € 190,00
  Arena-pupillen per januari instromend € 105,00
  Pupillen JO8 tm JO13 € 220,00
  Junioren JO14 t/m JO19 € 230,00
  Senioren € 295,00
  G-voetbal (trainen/Friends League) € 115,00
  G-voetbal (trainen/KNVB-competitie) € 125,00
  Trainend lid jeugd (1) € 170,00
  Trimvoetbal, alleen trainen, mannen € 115,00
  Trimvoetbal, alleen trainen, vrouwen (3) € 100,00
  Trimvoetbal + 7x7/KNVB, mannen € 115,00
  Trimvoetbal + 7x7/KNVB,  vrouwen (3) € 115,00
  Verenigingslid (2) €   90,00
  Kledingbijdrage €   35,00
  Inschrijfgeld nieuwe leden €   25,00
  Verenigingsbijdrage(4) €   75,00

    

  1. Een trainend lid is een lid wat NIET aangemeld is bij de KNVB maar wel gebruik maakt van de NVC trainingsfaciliteiten.
  2. Een verenigingslid (zonder verdere activiteit) is lid van NVC en maakt geen gebruik maakt van speel- en trainingsfaciliteiten.
  3. Ter bevordering van het vrouwen seniorenvoetbal wordt € 25 per vrouwelijk lid vanuit de sponsorbijdrage van ING betaald.
  4. Klik hier voor meer informatie over de Verenigingsbijdrage.

   Het rekeningnummer van NVC is NL70 INGB 0006 3315 02