• Contributie en kosten

  Als lid van NVC betaalt u contributie. De contributie-inning geschiedt via de organisatie ClubCollect en dit stelt u in staat in één keer te betalen of in vier termijnen. Alle leden van NVC betalen via de contributie-inning de "Verenigingscontributie". De hoogte hiervan is in het contributieschema terug te vinden onder de noemer "Verenigingslid".
  Actief spelende en/of trainende NVC leden betalen hiernaast voor de bijbehorende activiteit. Actief spelende NVC leden zijn, naast dit laatstgenoemde contributiedeel, de kledingbijdrage van € 30 verschuldigd voor gebruik van het voetbaltenue.

  Inning contributie
  De contributie-inning voor het seizoen 2018-2019 zal conform het volgende schema plaatsvinden:

  • 1 november 2018: jaarcontributie en 1e termijn (van 4 termijnen)
  • 5 december 2018: 2e termijn van 4 termijnen
  • 9 januari 2019: 3e termijn van 4 termijnen
  • 13 februari 2019: 4e termijn van 4 termijnen

  Leden die voor betaling in 4 termijnen kiezen, krijgen per termijn EUR 0,50 transactiekosten extra aangerekend.

  NVC-leden die na de eerste inning als nieuw lid worden ingeschreven zullen op enig moment in het schema worden opgenomen. Afhankelijk van het moment van inschrijving kan het zijn dat de Penningmeester, in voorkomende gevallen met terugwerkende kracht, dan meerdere termijnen tegelijkertijd incasseert.

  Wanneer het NVC lidmaatschap gedurende een seizoen wordt beëindigd, dan blijft het betreffende lid de contributiebetaling voor het gehele seizoen aan NVC verschuldigd.

  Contributie-inning m.i.v. seizoen 2018-2019 via ClubCollect

  ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect u als leden betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

  Meer informatie over nieuw manier van contributie-inning in het nieuwe seizoen

  Omdat een tijdige betaling van de contributie voor een vereniging als NVC en al haar leden van zeer groot belang is verzoekt NVC u vriendelijk doch dringend tijdig te betalen. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn aan dit verzoek te kunnen voldoen dan verzoeken wij u om tijdig een verzoek tot een betalingsregeling in te dienen via het emailadres penningmeester@sv-nvc.nl. Uw aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

  Aan NVC-leden die na een eerste herinnering niet tijdig overgaan tot het betalen van het openstaande bedrag of het aangaan van een betalingsregeling zal door het Bestuur van NVC een speel- en trainingsverbod worden opgelegd tot het openstaande bedrag alsnog is voldaan.

  Door het verstrekken van bovenstaande informatie vertrouwen wij er op dat u als lid van onze vereniging uw contributie tijdig betaald of, wanneer dat voor u noodzakelijk is, tijdig gebruik maakt van de mogelijkheid een betalingsregeling aan te gaan.

  Algemene Leden Vergadering (ALV)
  Op de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke ieder jaar aan het einde van het seizoen wordt gehouden, wordt over de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen besloten.  

  Contributies seizoen 2018/2019

  Onderstaand een overzicht van de contributies die in de ALV voor het seizoen 2018/2019 zijn bevestigd: 

  Categorie Contributie 2017-2018 Contributie 2018-2019
  Pupillen t/m 5jr (Arena)* € 165,00 € 165,00
  Pupillen vanaf 6jr (Arena + FED) € 235,00 € 235,00
  G-voetbal € 110,00 € 110,00
  ABC-junioren € 245,00 € 245,00
  Senioren-veld € 310,00 € 310,00
  Trainend lid** € 165,00 € 165,00
  Verenigingslid*** € 85,00 € 85,00
  Trimvoetbal vrouwen € 125,00 € 125,00
  Kledingbijdrage  € 30,00 € 30,00

   * De peildatum voor de Arenaleden is 1 september 2018.
  ** Een trainend lid is een lid dat NIET aangemeld is bij de KNVB maar dat wel gebruik maakt van de NVC-trainingsfaciliteiten.
  *** Een verenigingslid is lid van de vereniging NVC maar NIET aangemeld bij de KNVB.

  Bij inschrijving van nieuwe leden wordt € 25,- inschrijfgeld in rekening gebracht.

  Het rekeningnummer van NVC is NL70 INGB 0006 3315 02