• Contributie en kosten

  Als lid van NVC betaalt u contributie. De contributie-inning geschiedt via de organisatie ClubCollect en dit stelt u in staat in één keer te betalen of in vier termijnen. Alle leden van NVC betalen via de contributie-inning de "Verenigingscontributie". De hoogte hiervan is in het contributieschema terug te vinden onder de noemer "Verenigingslid".
  Actief spelende en/of trainende NVC leden betalen hiernaast voor de bijbehorende activiteit. Actief spelende NVC leden zijn, naast dit laatstgenoemde contributiedeel, de kledingbijdrage van € 30 verschuldigd voor gebruik van het voetbaltenue.

  Contributie-inning verloopt via ClubCollect

  ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect u als leden betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

  Meer informatie over nieuw manier van contributie-inning in het nieuwe seizoen

  NVC leden die na de eerste inning als nieuw lid worden ingeschreven zullen door de vereniging zelf automatisch geïncasseerd worden.

  Wanneer het NVC lidmaatschap gedurende een seizoen wordt beëindigd, dan blijft het betreffende lid de contributiebetaling voor het gehele seizoen aan NVC verschuldigd.

  Omdat een tijdige betaling van de contributie voor een vereniging als NVC en al haar leden van zeer groot belang is verzoekt NVC u vriendelijk doch dringend tijdig te betalen. Mocht u onverhoopt niet in staat zijn aan dit verzoek te kunnen voldoen dan verzoeken wij u om tijdig een verzoek tot een betalingsregeling in te dienen via het emailadres penningmeester@sv-nvc.nl. Uw aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

  Aan NVC-leden die na een eerste herinnering niet tijdig overgaan tot het betalen van het openstaande bedrag of het aangaan van een betalingsregeling zal door het Bestuur van NVC een speel- en trainingsverbod worden opgelegd tot het openstaande bedrag alsnog is voldaan.

  Door het verstrekken van bovenstaande informatie vertrouwen wij er op dat u als lid van onze vereniging uw contributie tijdig betaald of, wanneer dat voor u noodzakelijk is, tijdig gebruik maakt van de mogelijkheid een betalingsregeling aan te gaan.

  Algemene Leden Vergadering (ALV)
  Op de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke ieder jaar aan het einde van het seizoen wordt gehouden, wordt over de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen besloten.  

  Contributies seizoen 2019/2020

  Onderstaand een overzicht van de contributies die in de ALV voor het seizoen 2019/2020 zijn bevestigd: 

  Categorie Contributie 2019-2020
  Arena-pupillen € 185,00
  Arena-pupillen per jan20 instromend € 100,00
  Pupillen JO8 tm JO13 € 235,00
  Junioren JO14 t/m JO19 € 245,00
  Senioren € 310,00
  G-voetbal (trainen/Friends League) € 110,00
  G-voetbal (trainen/KNVB-competitie) € 120,00
  Trainend lid jeugd* € 165,00
  Trimvoetbal, alleen trainen, mannen en vrouwen € 150,00
  Trimvoetbal + 7x7/KNVB, mannen en vrouwen € 200,00
  Verenigingslid** €   85,00
  Kledingbijdrage €   30,00
  Inschrijfgeld nieuwe leden €   25,00

   

  *   Een trainend lid is een lid dat NIET aangemeld is bij de KNVB maar dat wel gebruik maakt van de NVC-trainingsfaciliteiten.

  ** Een verenigingslid is een lid dat aangemeld is bij de KNVB maar geen gebruik maakt van speel- en trainingsfaciliteiten van NVC.

  Het rekeningnummer van NVC is NL70 INGB 0006 3315 02