• Coronaprotocol NVC

  Met ingang van woensdag 14 oktober 22:00 uur zijn de volgende verscherpte Corona maatregelen van kracht. Deze maatregelen overstijgen alle tot nog toe door de overheid genomen maatregelen en zijn de volgende.

  Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

  • voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • uitgezonderd zijn:
   • topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
   • voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
  • naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

  *********************************************************************************************************

  De hierboven vermelde maatregelen komen bovenop de reeds bestaande maatregelen, zoals hieronder omschreven en reeds in een eerder stadium gepubliceerd.

  *********************************************************************************************************

  NVC neemt als richtlijn het Corona protocol, zoals dit voor de sport is opgesteld door het NOC NSF. Het NOC NSF is een Nederlandse sportorganisatie en hierbij is ook de KNVB als Bond aangesloten. Klik hier voor meer informatie over het NOC NSF. Klik hier voor het gehele Corona protocol van het NOC NSF.

  Je kunt onderstaand protocol hier downloaden.

  In deze periode is tot en met 20 oktober, vanwege extra overheidsmaatregelen, het volgende protocol van kracht en te downloaden hieronder. Tevens kan je de veelgestelde vragen m.b.t. de sport hieronder downloaden.

 • Voor alles geldt:

  gezond verstand gebruiken staat voorop!

 • Hieronder geven we een beknopt overzicht van onderdelen van het protocol en de exra maatregelen die van toepassing zijn op de dagelijkse gang van zaken bij NVC.

  Wanneer in onderstaande tekst sprake is van 1,5 meter afstand houden, dan is dit van toepassing op personen van 18 jaar en ouder.

 • In de praktijk voor trainingen en wedstrijden:

  • Alle teams (ook die van NVC) worden tot en met 20 oktober verzocht om in wedstrijdtenue omgekleed naar NVC te komen.
  • Een bezoekend team bestaat wat NVC betreft uit de spelers en 2 a 3 stafleden, zijnde een teamleider, een assistent en een grensrechter. Hiernaast is een aantal van maximaal 5 benodigde chauffeurs als "toeschouwer" toegestaan. De rest van de "toeschouwers" zal worden verzocht de NVC accommodatie te verlaten.
  • Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie. Bij NVC betreft dit wedstrijden van de afdeling G voetbal.
  • De kleedkamers van NVC zijn gesloten tot en met 20 oktober 2020.
  • De kantine van NVC is tot en met 20 oktober gesloten.
  • De toiletten van kleedkamers 1 t/m 10 zijn te gebruiken, want de buitendeuren zijn wel open.
  • Binnen het wedstrijdsecretariaat mogen, naast de NVC wedstrijdsecretaris(sen), maximaal 2 personen tegelijk binnen aanwezig zijn. Wachtenden worden verzocht buiten te wachten op hun beurt.
  • Via de bij NVC aanwezige QR code dient u uw aanwezigheid via uw mobiel vast te leggen. Scan de code (achter het raam van de ingang aanwezig) en vul uw gegevens in. Dit geldt voor iedere keer dat u NVC bezoekt. 

  Maximaal aanwezige personen binnen en buiten: 

  • Toeschouwers zijn tot en met 20 oktober bij trainingen en wedstrijden niet toegestaan. Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
  • Een bezoekend team bestaat wat NVC betreft uit de spelers en 2 a 3 stafleden, zijnde een teamleider, een assistent en een grensrechter. Hiernaast is een aantal van maximaal 5 benodigde chauffeurs als "toeschouwer" toegestaan. De rest van de "toeschouwers" zal worden verzocht de NVC accommodatie te verlaten.
  • Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie. Bij NVC betreft dit wedstrijden van de afdeling G voetbal.
  • De kantine is tot en met 20 oktober gesloten en buiten op het terras mogen geen personen blijvend aanwezig zijn.
  • In alle gevallen geldt dat personen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
  • Iedereen wordt verzocht om na een training of wedstrijd direct de NVC accommodatie te verlaten.
 • Voetballen, trainen, wedstrijdsecretariaat en kleedkamers

  Hieronder tref je een opsomming aan van de standaard Corona regels. Zolang de extra maatregelen van kracht zijn, overstijgen zij de hieronder weergegeven maatregelen. 

  • Per 1 juli j.l.is buitensporten weer toegestaan.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • We adviseren dringend om alle overheidsadviezen op te volgen. In geval quarantaine kan een lid gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open zijn gegaan.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!
  • Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.
  • Kleedruimtes met toilet- en douchevoorzieningen van onze sportaccommodatie zijn open voor de categorieën JO13 en ouder. Personen van 18 jaar en ouder dienen ook in de kleedruimtes 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Teams in de categorieën JO8 t/m JO12 (ook die van NVC) worden verzocht omgekleed in tenue naar NVC te komen. Voor deze categorieën zijn helaas geen kleedkamers beschikbaar. 
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Binnen het wedstrijdsecretariaat mogen, naast de NVC wedstrijdsecretaris(sen), maximaal 2 personen tegelijk binnen aanwezig zijn. Wachtenden worden verzocht te wachten op hun beurt.
 • Horeca, kantine en terras

  Hieronder tref je een opsomming aan van de standaard Corona regels. Zolang de extra maatregelen van kracht zijn, overstijgen zij de hieronder weergegeven maatregelen.

  • De kantine is voorzien van looplijnen en aanwijzingen en berichten via stickers en TV schermen. Sommige ingangen/uitgangen zijn en blijven daarom gesloten. Laat deze dicht. Deze zijn als zodanig gemarkeerd en gelden alleen nog als Nooduitgang.
  • Registratie van aanwezigheid van personen is verplicht en NVC stelt hiervoor een QR code ter beschikking op verschillende plaatsen in het clubhuis. Met de mobiele telefoon kan de QR code gescand worden en de aanwezigheid geregistreerd worden. De gegevens worden na twee weken verwijdert uit dit systeem en kunnen tussentijds door de GGD worden opgevraagd in geval van een lokale Corona uitbraak.
  • De toiletten zijn in gebruik, maar ook hier geldt dat men 1,5 meter afstand moet houden. Gezien de ruimte in de toiletten zal in het herentoilet 1 persoon per keer binnen mogen zijn en in het damestoilet 2 personen per keer.
  • Er zijn zoveel stoelen en tafels geplaatst als dat toegestaan is, rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
  • Voor het bestellen van drank en etenswaren is een wachtrij gemaakt langs de bar van NVC.
  • Wanneer je moet wachten op een bestelling van de keuken, dien je een plek te zoeken waar je 1,5 meter afstand van anderen kan houden.
  • Iedereen die in de kantine verblijft is verplicht op een stoel te gaan zitten.
  • Iedereen die op het terras buiten verblijft is verplicht op de bank van een tafel te gaan zitten. Er zijn markeringen aangebracht en deze dienen opgevolgd te worden wanneer personen van 18 jaar en ouder gaan zitten aan de picknicktafels.
  • Wanneer men niet meer kan zitten en/of geen 1,5 meter afstand kan houden van anderen, dan verlaat men de kantine en/of het terras.
 • Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij jullie om een mailbericht te sturen naar info@sv-nvc.nl

  Wij vertrouwen op een ieders medewerking en gezond verstand om zodoende jezelf en een ander veilig te houden en door naleving van de Corona regels de kans op besmetting tot een absoluut minimum te beperken. Heb en toon begrip voor elkaar en help elkaar door deze periode heen door rekening met elkaar te houden.

  Met sportieve groet en graag tot ziens bij NVC,

  Bestuur NVC