• Corona Protocol NVC

  Corona protocol NVC

  Periode: 28 november tot 14 december 2021

  NVC neemt als richtlijn het Corona protocol, zoals dit voor de sport is opgesteld door het NOC NSF. Het NOC NSF is een Nederlandse sportorganisatie en hierbij is ook de KNVB als Bond aangesloten. Klik hier voor meer informatie over het NOC NSF. Klik hier voor Corona informatie vanuit de KNVB.

  Allereerst dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen.

  Klik hier voor het gehele Corona protocol van het NOC NSF. Deze geldt als richtlijn voor NVC.

  Hieronder geven we een beknopt overzicht van onderdelen van het protocol die van toepassing zijn op de dagelijkse gang van zaken bij NVC.


  Thuiswedstrijden, NVC trainingen en Horeca

  • Dagelijks vanaf 17:00 uur zijn de NVC kantine, kleedkamers en velden gesloten.
  • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
   • uitzondering op deze regel zijn de ouders van onze G voetbal leden.
   • na afloop van een wedstrijd zijn alle teamleden weer publiek en dienen zo snel mogelijk de NVC accommodatie te verlaten.
  • Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn uitgezonderd van de Corona Toegangsbewijs verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. 
  • NVC adviseert haar eigen teams en bezoekende teams zo kort mogelijk voor aanvang van een wedstrijd de accommodatie te betreden. Hierbij uiteraard rekening houdend met het houden van een goede warming up.
  • Kleedkamers en douches zijn toegankelijk met inachtneming van de basismaatregelen. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt de verplichting een coronatoegangsbewijs te tonen. 
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar en doe dit ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
   • De 1,5 meter regel is niet van toepassing tijdens het sporten.
  • De NVC kantine en het terras zijn toegankelijk met inachtneming van de basismaatregelen. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt de verplichting een coronatoegangsbewijs te tonen. In de kantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen.
  • De NVC kantine is op zaterdagen en zondagen tot maximaal 17:00 uur geopend. Op doordeweekse avonden is de NVC kantine gesloten.

  Uitwedstrijden

  • Respecteer eventuele extra regels en adviezen van de club die je bezoekt.
  • Publiek is niet toegestaan bij uitwedstrijden.
   • Rij-ouders zijn geen publiek . In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rij-ouders tot een minimum te beperken. Rij-ouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen.
   • na afloop van een wedstrijd zijn alle teamleden en rij-ouders weer publiek en dienen zo snel mogelijk de accommodatie te verlaten.
  • De rijksoverheid heeft geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden. Neem hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.
  • NVC adviseert haar teams zo kort mogelijk voor aanvang van een wedstrijd een accommodatie te betreden. Hierbij uiteraard rekening houdend met het houden van een goede warming up.
  • Check vooraf bij de tegenstander of kleedkamers en douches toegankelijk zijn voor het team.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar en doe dit ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
   • De 1,5 meter regel is niet van toepassing tijdens het sporten.

  Wij vertrouwen op een ieders medewerking en gezond verstand om zodoende jezelf en een ander veilig te houden en door naleving van de Corona regels de kans op besmetting tot een absoluut minimum te beperken. Heb en toon begrip voor elkaar en help elkaar door deze periode heen door rekening met elkaar te houden.

  Met sportieve groet en graag tot ziens bij NVC,

  Bestuur NVC