• NVC start met Football Academy in kader van nieuw Technisch Jeugdplan

  Met de recente benoeming van Frank Spermon als Technisch Manager heeft NVC een volgende stap gezet naar de verbetering van het niveau van haar jeugd- en seniorentrainingen. Samen met Rolph Overhaart heeft Frank een jeugdplan geschreven dat vanaf juni 2020 in werking treedt. Bovendien start NVC komend seizoen een Football Academy waarbij leden en niet-leden op vaste momenten náást hun reguliere trainingen de gelegenheid krijgen zich op diverse voetbalvlakken te verbeteren.

  Technisch Jeugdplan
  Vanaf juni 2020 wordtl het Technisch jeugdplan geïntroduceerd binnen NVC. In dit beleidsplan wordt het technisch beleid voor de Jeugdafdeling van NVC beschreven voor de komende jaren. Een plan waar stap voor stap nieuwe doelstellingen zullen worden gesteld.  Niet alles kan in één keer worden gerealiseerd. Het is een plan dat ruimte biedt voor aanpassing en vernieuwing op basis van toetsing met de realiteit, feedback van trainers, leiders en spelers en voortschrijdende inzichten. De inhoud en uitvoering wordtl steeds weer getoetst n door drie mensen die we daartoe bereid hebben gevonden: André Lucas, Johan v/d Bosch en Eus Thole. Samen met Technisch Manager Frank Spermon en Technisch Jeugdcoördinator Rolph Overhaart vormen zij de Technische Commissie van NVC.

  Het is essentieel dat NVC zo’n plan heeft. Het toont een visie, een basis waar trainers, leiders en spelers op kunnen terugvallen.  Doel van het plan:

  • goede afspraken maken hoe er bij NVC getraind en gevoetbald wordt
  • duidelijke taken beschriijven voor alle rollen binnen de trainingen en wedstrijden
  • spelers daardoor een gedegen voetbalopleiding met veel spelvreugde te bieden
  • (jeugd)spelers te binden aan de vereniging, verenigingsgevoel te ontwikkelen
  • ontspanning bieden en bijdragen aan de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van (jeugd)voetballers

  Naast het opleiden en binden van de recreatieve jeugdvoetballer wil NVC investeren in een meer prestatiegerichte voetbalcultuur binnen de vereniging om hiermee een betere doorstroming van jeugdvoetballers naar de seniorenselectie te bewerkstelligen en spelers te behouden voor de club.

  Deze initiatieven en ambities zijn ondergebracht in o.a. trainingen en de wedstrijden. Dit betekent een aanscherping van het selectiebeleid, waar naast het team ook wordt gekeken naar ontwikkeling van de speler als individu. Met dit Technisch Jeugdplan geven we richting en uitvoering aan een programma om het opleidingskarakter van de vereniging te versterken en onze visie  te verwezenlijken. Het “vrijwillige” kader zal worden ondersteund door het bestaande kader in het geven van trainingen, methodieken etc etc.

  De uitvoering van dit plan kan alleen succesvol zijn met steun van de gehele club en betrokkenheid en hulp van alle leden, ouders, trainers, leiders en alle overige vrijwilligers. Het technisch beleidsplan is de "rode draad" die door de vereniging loopt. De uitwerking van dit plan wordt gerealiseerd doordat een ieder binnen de Jeugdafdeling de komende jaren volgens dit beleidsplan te werk gaat. En zich conformeert aan dit plan. De organisatie wordt hierop ook aangepast en wordt in dit beleidsplan besproken. Dit geldt zowel voor de selectie- als de niet-selectieteams. Het resultaat hiervan is dat de speelstijl, trainingsopbouw, oefenstof, coaching, selectiecriteria etc. uniform zijn voor de totale vereniging.   

  NVC Football Academy
  De NVC Football Academy biedt leden en niet-leden van NVC een plek waar zij naast hun eigen training in zichzelf kunnen investeren op voetbaltechnisch gebied. Dit zal onder begeleiding zijn van onze eigen trainers en specialisten, maar ook externe trainers die toegevoegde waarde hebben bij de ontwikkeling van voetballers. Denk aan techniektraining, weerbaarheidstraining, looptraining, tactische training, conditietraining etc. Dergelijke trainingen worden apart aangeboden onder de NVC Academy vlag en het opgeven van deze trainngen gebeurt via NVC. Voor een nog vast te stellen bedrag kunnen deze trainingen afgenomen worden.

  Momenteel wordt nog druk gewerkt aan de vorm van de NVC Footbball Academy en op welke dagen deze gegeven wordt. Hierover wordt binnenkort meer duidelijkheid gegeven  via onze social mediakanalen en de NVC-website en nieuwsbrief.

  Volg NVC op Facebook en Instagram en blijf up to date:
  facebook.com/svnvcnaarden
  instagram.com/svnvc