• Nieuwe ingang

 • Opzeggen. BELANGRIJK, lees de gehele tekst aandachtig door.

  Om jouw NVC lidmaatschap op te zeggen kijk je onder deze tekst en vul je het opzegformulier in.

  OPZEGGEN IS VERPLICHT, anders loopt de contributie-inning ook nog door in het nieuwe seizoen. Opzeggingen dienen, conform statuten van NVC uiterlijk op 30 mei van ieder jaar binnen te zijn via het NVC opzegformulier. Hiermee wordt voldaan aan de opzegtermijn van 4 weken en is men per einde verenigingsjaar (30 juni) officieel uitgeschreven.

  Overschrijven naar een andere vereniging?
  Wanneer je jouw lidmaatschap opzegt om daarna lid te worden van een andere vereniging, dan moet je op tijd zijn ingeschreven bij de nieuwe vereniging (alleen aanmelden is niet genoeg). Door de inschrijving wordt de digitale overschrijving automatisch opgestart. Het invullen van overschrijvingsformulieren is niet meer nodig. De uiterste inschrijfdatum zal door jouw nieuwe vereniging worden vastgesteld en geldt zeker voor A categorie spelers. In de regel is voor A categorie spelers de 15e juni van ieder jaar de deadline voor inschrijving. A categorie spelers zijn spelers die in een selectieteam van de nieuwe vereniging willen gaan spelen. De nieuwe vereniging kan jou vertellen welke van hun teams de A categorie teams zijn.

  Voordat NVC akkoord gaat met een overschrijving vinden er enkele controles plaats. Onder andere of de volledige contributie betaald is en of alle kleding (voor zover van toepassing) ingeleverd is. Vanaf het moment dat NVC akkoord is met de overschrijving, ben je speelgerechtigd voor de nieuwe vereniging.