• Opzeggen

    Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen bij NVC, gelieve een mail te sturen naar info@sv-nvc.nl. Vermeld daarin duidelijk alle persoonsgegevens, de ingangsdatum van de opzegging en de reden van de opzegging.

    OPZEGGEN IS VERPLICHT, anders loopt de contributie-inning door in het nieuwe seizoen. Opzeggingen dienen voor 15 juni van ieder jaar binnen te zijn bij het Verenigingsbureau van NVC. Als leden opzeggen na 15 juni, maar voor 15 augustus dan bedragen de kosten €50,- per lid. Bij opzeggingen vanaf 15 augustus wordt het volledige contributiebedrag in rekening gebracht.

    Overschrijven naar een andere vereniging?
    Wanneer u uw lidmaatschap opzegt om daarna lid te worden van een andere vereniging, dan moet u zich op tijd hebben ingeschreven bij de nieuwe vereniging (alleen aanmelden is niet genoeg). Door de inschrijving wordt de digitale overschrijving automatisch opgestart. Het invullen van formulieren is niet meer nodig. De uiterstae datum zal nog worden vastgesteld en geldt zeker voor A categorie spelers. Bij NVC zijn dit leden die het laatste seizoen bij NVC hebben gespeeld in de A1, B1, C1, D1, Zaterdag 1, Zondag 1, Zondag 2 en het Damesteam.

    Voordat NVC akkoord gaat met een overschrijving vinden er enkele controles plaats. Onder andere of de volledige contributie betaald is en of alle kleding (voor zover van toepassing) ingeleverd is. Vanaf het moment dat NVC akkoord is met de overschrijving, bent u speelgerechtigd voor de nieuwe vereniging.