• Nieuwe ingang

 • Respectcommissie

  NVC hecht grote waarde aan sportief, respectvol en correct gedrag op en naast de velden. NVC heeft een vriendelijk en prettig voetbalklimaat voor ogen waarbij voor spelers op alle niveaus ruimte is om zich te ontwikkelen en te ontplooien in een sportieve en veilige omgeving.

  Binnen NVC is de Respectcommissie opgericht die, namens het Bestuur, verantwoordelijk is voor het respectbeleid. De commissie kan spelers en eventuele andere betrokken horen en/of ter verantwoording roepen als zich misstanden hebben voorgedaan tijdens wedstrijden of daarbuiten en onderzoekt en beoordeelt voorkomende conflicten en incidenten op basis van hoor en wederhoor.

  Vertrouwenspersoon
  Daarnaast functioneert de Respectcommissie als vertrouwenspersoon met als doel het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen binnen de club. Uiteraard wordt de aan de commissie voorgelegde kwestie in alle vertrouwelijkheid in behandeling genomen en besproken en wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing.  

  Wij zijn bereikbaar via: respect@sv-nvc.nl