• Ruud van der Velde overleden

  Dinsdag jl. is Ruud van der Velde, in bijzijn van zijn Elly, op 75-jarige leeftijd overleden. Het was niet onverwachts, Ruud was al een aantal jaren ziek, maar het kwam toch allemaal wel heel plotseling. Ik wil graag Elly, de kinderen en andere nabestaanden namens héél NVC mijn medeleven betuigen en hen sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

  Met het overlijden van Ruud gaat er niet alleen een fijn mens en (schoon)vader verloren, maar ook een NVC-súpervrijwilliger.
  Ruud is jarenlang lid van de onderhoudsploeg geweest en heeft in een grijs verleden ook nog Dames 2 van NVC gecoached. Zelf voetbalde hij bij Naarden, één van de fusieverenigingen die later NVC is geworden.

  Maar de meeste mensen zullen Ruud toch wel kennen van zijn bardiensten op de woensdagmiddagen (Arena),  doordeweekse avonden en zondagmiddagen als NVC 1 thuis speelde. Met zijn onafscheidelijke Elly bestierden ze jarenlang op die momenten samen de bar en deden ze doordweeks de inkoop én het ontvangen en inruimen van de geleverde goederen. Tel daarbij op het jarenlange schoonmaakwerk van kantine en keuken en je begrijpt dat Ruud dat predikaat supervrijwilliger ruimschoots verdient.  

  Het is me, nadat Ruud jaren geleden bekend maakte dat hij ziek was, altijd opgevallen hoe positief en rustig Ruud met zijn ziekte omging. Je hoorde hem nooit klagen, er sprak altijd hoop van hem uit. De laatste jaren was Ruud, mede door zijn ziekte, niet meer actief als vrijwilliger bij NVC maar was hij op zondag en later op zaterdag nog met enige regelmaat langs de lijn te vinden. Het was altijd fijn om hem er te zien.

  Ruud zal komende week zijn laatste rustplaats krijgen. Helaas zal de afscheidsplechtigheid door het coronavirus veel soberder zijn dan gewenst, maar vele NVC-ers zullen deze en komende week met hun gedachten bij Ruud en Elly zijn.  

  Een supervrijwilliger van NVC is heengegaan, rust zacht, Ruud!

  Namens het Bestuur van NVC,

  Rob Snijders
  Voorzitter