• Nieuwe ingang

 • Stappen Teamindeling

  De indeling voor het nieuwe seizoen is een spannend moment voor de club, spelers en ouders. Er zijn veel factoren om te wegen, wensen van coaches en trainers, de kinderen zelf en de ouders. Om helderheid en transparantie te bieden, volgt NVC de adviezen en richtlijnen van de KNVB bij het maken van de indeling. 

  Waar we voor het nieuwe seizoen - naast de voetbalkwaliteiten (techniek, spelinzicht, fysiek- en motorisch vermogen)  - op letten met het indelen van nieuwe (prestatie)teams:

  • Trainingsopkomst
  • Inzet en opkomst bij trainingen & wedstrijden (voetbal op staat op nr. 1)*
  • Staat open voor feedback
  • Omgang winst & verlies
  • Reactie op beslissingen scheidsrechter en stafleden
  • Respect voor de tegenstander

  Voor de teamindeling wordt input gevraagd van de trainers, leiders en coaches (voor zover ontvangen) en observaties van jeugdcoördinatoren en de TJC.

  De teamindeling is een middel om spelers op hun eigen niveau met elkaar te laten trainen en spelen en de doelstellingen van NVC te realiseren. 

  Het proces 

  Wij beoordelen het hele jaar door de ontwikkeling van spelers. Twee keer per jaar wordt een evaluatie uitgevoerd in overleg met de trainer, de leider/coach en jeugdcoördinatoren.

  Eind mei worden open trainingen georganiseerd waar iedereen aan mee doet om de punten op de i te zetten, mede ter controle of we iets gemist hebben. Daarbij wordt de (bekeken en beoordeelde) prestaties gedurende het gehele jaar belangrijker zijn dan een moment opname.

  Begin juni wordt de voorlopige indeling bekend. In de maand juni zullen teams in de nieuwe (voorlopige) samenstelling trainen om te kijken hoe spelers zich ontwikkelen en inpasbaar zijn in het eventuele nieuwe team. 

  Eind augustus wordt de definitieve indeling bekend (daarbij wordt ook gekeken hoe de spelers uit de vakantie komen). Verder kan door de komst van nieuwe leden of het vertrek van leden de indeling nog veranderen.

  Wijzigingen gedurende het seizoen

  Op gezette tijden (denk aan de winterstop) kan er een wisseling van spelers plaatsvinden, bijv. bij onevenredige verdeling van spelers of (te) grote niveau verschillen. Dergelijke wijzigingen gaan in overleg met de betreffende jeugdcoördinator en na toestemming van het bestuurslid Technische zaken. 

  Vragen over de indeling

  De teamindeling kan in sommige gevallen voor teleurstelling zorgen bij kinderen en/of ouders. Voordat u zich richt to de club, bespreek deze eerst met elkaar en neem daarbij het belang van uw kind, het team en de vereniging NVC als geheel in overweging. 

  Indien er vragen of klachten heeft over de nieuwe indeling, dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek. Aan het begin van het seizoen zal hiervoor een inloopochtend worden georganiseerd. 

   

  * Jeugdleden die zich i.v.m. andere sporten/activiteiten niet 100% kunnen committeren aan voetbal worden niet ingedeeld in prestatie/selectie-teams.