• Nieuwe ingang

 • Selectieprocedure – tijdens de corona crisis

  Waar we voor het nieuwe seizoen - naast de voetbalkwaliteiten (techniek, spelinzicht, fysiek- en motorisch vermogen)  - op letten met het indelen van selectie teams:

  • De opkomst met trainen / wedstrijden bij het huidige team
  • mis je weinig trainingen / wedstrijden
  • Vergeet nimmer om je spullen mee te nemen (schoenen , scheenbeschermers e.d )
  • Voetbal moet je eerste keus zijn (maar ook trainingen goed plannen op en met school/huiswerk)
  • Altijd 2 keer in de week trainen voetbal moet eerste keuze zijn ten opzichte van andere sporten)
  • Trainingen en wedstrijden gaan voor een feestje

  Inzet
  Inzet heb je altijd bij de trainingen en wedstrijden.  Je doet goed je best,  je wil graag winnen en wilt in elk geval beter worden. Je hebt  een goede focus op (en rond ) de trainingen en/of wedstrijden.


  Gedrag
  Je bent goed te coachen  en luistert goed naar je trainer. Je komt altijd op tijd en doet altijd goed mee.

  Hoe beoordelen wij?
  Het hele seizoen telt mee. We gaan in overleg met de trainer van het huidige seizoen,  die geeft zijn mening bij de TJC en de nieuwe trainer. De TJC heeft het gehele seizoen wedstrijden / trainingen  gezien en ook een beoordeling gemaakt.
  De nieuwe trainer heeft ook wedstrijden gezien en beoordeelt en bepaalt/selecteert mede  in overleg met de TJC.
  Er komen eind mei twee open trainingen waar iedereen aan mee doet om de punten op de i te zetten, mede ter controle of we iets gemist hebben. Daarbij geldt wel dat de (bekeken en beoordeelde) prestaties gedurende het gehele jaar belangrijker zijn dan een moment opname.

  Na een selectie gemaakt te hebben (dan zijn er per team nog groot aantal spelers, althans meer dan het aantal dat uiteindelijk in de voorlopige selectie komt ), zijn er in de maand juni extra wedstrijden en, trainingen om te kijken hoe spelers zich ontwikkelen en inpasbaar zijn in het eventuele nieuwe team. Voor de oudere pupillen en junioren geldt dat er voor wat betreft inpasbaarheid zeker naar posities wordt gekeken.


  Ongeveer eind juni/begin juli maakt de trainer in overleg met de TJC zijn voorlopige selectie bekend.

  Na de voorbereiding maakt de trainer zijn definitieve selectie bekend (daarbij wordt ook gekeken hoe  de spelers uit de vakantie komen).


  We selecteren het hele jaar door  en op gezette tijden (denk aan de winterstop) kan er een wisseling van spelers plaatsvinden. Dit geschiedt natuurlijk in nauw overleg met betrokkenen.