• Nieuwe ingang

 • Stappen Teamindeling

  Streven naar een evenwichtige team indeling

  Bij NVC geloven we in het creëren van een positieve en ontwikkelingsgerichte omgeving. Om tot een evenwichtige indeling te komen houden wij rekening met diverse factoren, in lijn met de richtlijnen van de KNVB waaronder:

  1. Voetbaltechnische kwaliteiten:

  - We evalueren de individuele voetbalvaardigheden en prestaties van spelers om teams te vormen die zowel competitief als uitdagend zijn.

  2. Opkomst op Trainingen en Wedstrijden:

  - Consistente aanwezigheid op trainingen en tijdens wedstrijden is essentieel voor individuele en teamontwikkeling. 

  - Spelers die betrokken en toegewijd zijn, worden op passende wijze beloond in de indeling. Jeugdleden die zich i.v.m. andere sporten niet 100% kunnen committeren aan voetbal zijn welkom in onze breedteteams (niet selectieteams).

  3. Sociaal-Emotionele Factoren:

  - We erkennen het belang van een positieve groepsdynamiek. Spelers worden niet alleen beoordeeld op hun voetbalvaardigheden, maar ook op hun vermogen om constructief bij te dragen aan het team, zowel op als buiten het veld.

  4. Individuele Ontwikkeling:

  - We moedigen spelers aan om zich individueel te ontwikkelen. De indeling houdt rekening met groeipotentieel en de wil om te leren en te verbeteren.

  Door deze aspecten te integreren in ons selectieproces, creëren we een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen, plezier hebben en samen succesvol zijn.

  Betrokkenen

  Bij de teamindeling worden de volgende rollen betrokken: Leiders (advies), Trainers (advies), Jeugd Coordinatoren & Technische Commissie (verantwoordelijk), Bestuur (eindverantwoordelijk). Ouders worden geïnformeerd over de uitkomst. 

  De teamindeling is een middel om spelers op hun eigen niveau met elkaar te laten trainen en spelen en de doelstellingen van NVC te realiseren. 

  Het proces 

  Wij beoordelen het hele jaar door de ontwikkeling van spelers. Twee keer per jaar wordt een evaluatie uitgevoerd in overleg met de trainer, de leider/coach en jeugdcoördinatoren.

  Eind mei wordt de voorlopige indeling bekend. In de maand juni zullen teams in de nieuwe (voorlopige) samenstelling trainen om te kijken hoe spelers zich ontwikkelen en inpasbaar zijn in het eventuele nieuwe team. 

  In juli wordt de definitieve indeling bekend. Deze zal worden opgesteld foor de Technische Commissie, rekening houdend met input van trainers. 

  Wijzigingen gedurende het seizoen

  Op gezette tijden (denk aan de winterstop) kan er een wisseling van spelers plaatsvinden, bijv. bij onevenredige verdeling van spelers of (te) grote niveau verschillen. Dergelijke wijzigingen gaan in overleg met de betreffende jeugdcoördinator en na toestemming van het bestuurslid Technische zaken. 

  Vragen over de indeling

  De teamindeling kan in sommige gevallen voor teleurstelling zorgen bij kinderen en/of ouders. Voordat u zich richt to de club, bespreek deze eerst met elkaar en neem daarbij het belang van uw kind, het team en de vereniging NVC als geheel in overweging. 

  Indien er vragen of klachten heeft over de nieuwe indeling, dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek. Aan het begin van het seizoen zal hiervoor een inloopochtend worden georganiseerd.