• Vacatures

  Top 10 Vacante Vrijwilligersfuncties NVC

  Wij zoeken op vele vlakken hulp, maar onderstaand zijn de - op dit moment- meest urgente vacactures in de NVC-organisatie.

  1. Voorzitter kantinecommissie: stuurt de kantinecommissie aan. De kantinecommissie bestaat uit een tiental barhoofden, een inkoper en twee planners. Gemiddelde tijdbesteding: 6 uur per week. Vergaderfrequentie zelf te bepalen. Gezondere kantine staat op wish-list Bestuur.
  2. Inkoper kantinecommissie: doet de dagelijkse (online) inkoop bij onze horecaleveranciers, bewaakt de marges en checkt facturen. Gemiddelde tijdbesteding: 3 uur per week.
  3. Scheidsrechters: fluiten van senioren- of jeugdwedstrijden die geen KNVB-scheidsrechter krijgen toegewezen. Gemiddelde tijdbesteding: 2 uur per week. Met scheidsrechters die slechts één of twee keer per maand willen fluiten zijn we ook zeer geholpen. Het volgen van een scheidsrechterscursus wordt door NVC bekostigd. Deze taak is óók geschikt voor de oudere jeugdleden onder ons.
  4. Grote Clubactie-coördinators: coordineren van de jaarlijkse Grote Clubaktie inclusief verkoop loten via boekjes JO8 t/m JO13. Speelt van augustus t/m november. Ideaal project om met drie à vier personen te doen en voor een maximaal resultaat te gaan. Gemiddelde tijdsbesteding: 1 uur per week.
  5. Organisator vrijwilligersavond: organiseren en voorbereiden van deze avond. Speelt van augustus t/m oktober. Project bij uitstek een paar maanden tijd aan te besteden door drie à vier personen. Gemiddelde tijdsbesteding: 1 uur per week.
  6. Sponsorcommissieleden: houden en werven van sponsors, incl ontwikkelen van nieuwe sponsorinitiatieven. Gemiddelde tijdbesteding: 2 uur per week; vergaderfrequentie maandelijks. Prima manier om te netwerken.
  7. Bestuursleden: twee of drie algemeen bestuursleden, elk van deze bestuursleden zal een aantal commissies in portefeuille krijgen. Huidige voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ook dagelijks bestuur komend seizoen. Gemiddelde tijdsbesteding: 6 uur per week. Vergaderfrequentie maandelijks.
  8. Kascommissieleden: op de ALV van 16 juli zullen we weer de vraag stellen wie het Bestuur komend seizoen wil controleren. Financiële kennis vereist. Gemiddelde tijdsbesteding: 1 uur per week. Heeft zijn tijdspiek in juni/juli als het Bestuur de cijfers verzamelt voor de ALV.
  9. Jeugdtoernooi-organisatie: in mei 2019 organiseren we weer de Voetbal=Vriendschap toernooien bij NVC. Die toernooicommissie behoeft aanvulling. Speelt van februari t/m mei. Gemiddelde tijdsbesteding: 2 uur per week.
  10. Administratieve hulp contributie: we zoeken hulp met betrekking tot het snijvlak van de contributie en onze ledenadminstratie. Om de penningmeester te helpen. Ideale taak om vanuit huis te doen in je eigen tijd. Zal een paar maanden nodig zijn. Gemiddelde tijdsbesteding: 4 uur per week.

   

  Interesse? Stuur een mail naar vrijwilligers@sv-nvc.nl!