• Nieuwe ingang

  • De NVC verenigingsbijdrage

    NVC kan niet bestaan zonder de inzet van haar leden en personen die vrijwilligerstaken binnen NVC uitvoeren. Iedereen bij NVC draagt zijn/haar steentje bij door gedurende het voetbalseizoen een aantal taken uit te voeren of een functie te bekleden.
    Om de inzet op de vrijwilligerstaken zoveel mogelijk te waarborgen, heeft NVC de Verenigingsbijdrage in het leven geroepen met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering van 2 juli 2020.

    De verenigingsbijdrage is een bedrag (klik hier voor meer info) wat aan het begin van ieder seizoen ge├»nd wordt bij een NVC lid en hij/zij weer terug kan verdienen door het uitvoeren van taken (welke NVC aan de leden toewijst) en/of het bekleden van functies (waarvoor men zich kan aanmelden bij nvc via info@sv-nvc.nl). 

    Informatie Vereniginsgbijdrage