• Nieuwe ingang

  • De NVC verenigingsbijdrage

    Ieder lid van NVC draagt zijn/haar steentje bij door gedurende het voetbalseizoen een aantal taken uit te voeren en/of een functie te bekleden. NVC heeft hiervoor de verenigingsbijdrage in het leven geroepen met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering van 2 juli 2020.

    De verenigingsbijdrage is een bedrag dat aan het begin van ieder seizoen geïnd wordt bij het NVC lid en hij/zij weer terug kan verdienen door het uitvoeren van taken en/of het bekleden van functies. De regels en uitleg met betrekking tot de verenigingsbijdrage vind je in onderstaande link.