• Nieuwe ingang

 • De NVC verenigingsbijdrage

  Ieder lid van NVC draagt zijn/haar steentje bij door gedurende het voetbalseizoen een aantal taken uit te voeren of een functie te bekleden. Zo is een groot aantal ouders betrokken en actief in één van de vele commissies. NVC kent de navolgende commissies:  

  • Algemeen Bestuur 
  • Communicatie Commissie  
  • EHBO Commissie 
  • Evenementen Commissie 
  • Financieel Beheer Commissie 
  • Jeugd Commissie 
  • Kantine Commissie 
  • Kascontrole Commissie 
  • Ledenwerving Commissie 
  • Onderhoudscommissie 
  • Respect Commissie 
  • Scheidsrechter Commissie 
  • Senioren Commissie 
  • Sponsor Commissie 
  • Technische Commissie Voetbal 
  • Vrijwilligerscommissie 

  Daarnaast zijn vele ouders actief door de gevraagde kantine-diensten & wedstrijdsecretariaat-taken op zich te nemen. Zodra het wedstrijdschema voor de teams door de KVNB bekend is gemaakt, wordt de indeling van de diverse teams gemaakt voor deze diensten. Het gaat om diensten van 2 uur op de zaterdagen en zoveel mogelijk tijdens de thuiswedstrijden van het betreffende team. Via de leiders van ieder team worden de ouders/leden gevraagd zich hiervoor in te schrijven en dit wordt vastgelegd.    

  De grote inzet toont de grote betrokkenheid bij leden en ouders van NVC. Maar helaas maakt de vastlegging ook duidelijk dat dit niet voor iedereen geldt. Om dit te adresseren is de verenigingsbijdrage van €75,- in het leven geroepen met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering van 23 juni 2022. De verenigingsbijdrage zal worden geïnd bij ieder NVC lid en wordt weer terugverdiend door het uitvoeren van de gevraagde kantine diensten & wedstrijdsecretariaatstaken. Wanneer je actief zitting neemt in één van de bovengenoemde commissies, wordt er vanzelfsprekend geen verenigingsbijdrage geïnd. Door de registratie van de kantine-diensten & wedstrijdsecretariaat-taken, is aan het einde van het seizoen duidelijk wie zich heeft ingezet en krijgt diegene de verenigingsbijdrage teruggestort na afloop van het seizoen. Om de bijdrage terug te verdienen is het naar onze inschatting nodig dat ieder lid/ouder zich 3x per seizoen zal inzetten.

  Nu is het niet de bedoeling dat de €75,- wordt gezien als afkoop van bovengenoemde diensten. NVC ziet liever dat iedereen zich vrijwillig inzet als daarom wordt gevraagd. Samen maken we de vereniging, en betrokkenheid van leden en ouders is essentieel voor een gezonde en gezellige vereniging. Maar mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken om je in te zetten, dan zal je verenigingsbijdrage worden gebruikt om diensten in te kunnen huren.     

  Mocht je na het lezen van bovenstaande willen aanmelden voor één van de commissies, meld je dan aan via
  info@sv-nvc.nl. De meeste commissies kosten beperkt tijd, zijn gezellig en maakt dat NVC nog meer je thuis wordt.