• Nieuwe ingang

 • Verklaring van het bestuur van NVC (28 februari 2023)

  Aan onze leden,

  Tijdens de op 25 februari 2023 gehouden competitiewedstrijd tussen NVC 2 en BVV 3 heeft zich volgens BVV een vechtpartij voorgedaan waarbij zes à zeven spelers van NVC twee spelers van BVV zouden hebben mishandeld. Deze hebben hiervan bij de politie aangifte gedaan. De politie heeft een speler van NVC gearresteerd en gaat alle betrokkenen horen. Omdat NVC en BVV allebei gele shirts dragen speelden de spelers van NVC met een oranje hesje.

  8 spelers NVC gehoord door bestuur, rest niet verschenen

  Het bestuur van NVC heeft naar aanleiding van het incident op 27 februari 2023 de spelers van het tweede elftal gehoord. Van de vijftien spelers zijn acht spelers verschenen. Volgens de aanvoerder waren de andere zeven spelers om privéredenen verhinderd. Die zeven spelers hebben niet zelf medegedeeld dat zij waren verhinderd waardoor het bestuur hen niet over het incident kon bevragen.

  De acht aanwezige spelers erkenden dat bij een dug-out een incident is geweest waarbij zowel spelers als toeschouwers van het tweede elftal waren betrokken. De acht spelers verklaarden collectief en ieder individueel dat geen van hen had geslagen en getrapt. Tevens zeiden zij dat zij -  ondanks de oranje hesjes - vanwege de vele gele kleding niet konden zien wie dan wel geslagen en getrapt zou hebben. De gehoorde scheidsrechter verklaarde dat een van de NVC-spelers een kaakslag heeft uitgedeeld aan een BVV-speler. Het betrof de later gearresteerde speler.

  De aanwezige spelers stelden nadrukkelijk dat zij zich geheel niet kunnen herkennen in het door BVV van het incident geschetste beeld en dat het voor hen moeilijk is zich daartegen te verweren vanwege de grote media-aandacht en de daardoor ook op sociale media geuite vele beschuldigingen in hun richting. Zij nemen het BVV kwalijk dat deze een niet geheel compleet beeld van het gebeurde via de pers naar buiten heeft gebracht. Aldus de spelers.

  Nader onderzoek KNVB en politie

  Na het horen van het spelers van het tweede elftal kan het bestuur slechts concluderen dat de spelers van BVV en NVC een volledig andere lezing van het gebeurde geven. Nu de spelers van het tweede elftal van NVC elke schuld betwisten, zal nader onderzoek moeten uitwijzen wat daadwerkelijk is gebeurd. Het bestuur van NVC kan de niet-aanwezige spelers niet verplichten alsnog een verklaring af te leggen. Inmiddels heeft de KNVB besloten het incident te onderzoeken. Het bestuur wacht daarom de resultaten van het onderzoek van de KNVB en van de politie af.

  Naar aanleiding van de media-aandacht over het incident hebben twee andere elftallen uit de competitie melding gemaakt van onveilige situaties in wedstrijden tegen NVC 2. Op een filmpje van een van die elftallen is te zien dat een speler van NVC 2 bij een tegenstander een nekklem toepast om deze uit de drukte weg te halen. De aanwezige spelers verklaarden dit niet te hebben gezien. De beide elftallen verzochten het bestuur van NVC tegen het tweede elftal maatregelen te nemen opdat de veiligheid tijdens komende wedstrijden wordt gegarandeerd.

  Maatregelen door bestuur: uitsluiting en royement slaande speler

  Het bestuur van NVC heeft naar aanleiding van het bovenstaande een ordemaatregel genomen. Wedstrijden van het tweede elftal worden als risicowedstrijden aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat NVC het tweede elftal niet langer aan de competitie laat deelnemen totdat het onderzoek van de KNVB meer duidelijkheid heeft gegeven.

  Nadat dit bestuursbesluit was genomen en nog niet aan de spelers was medegedeeld, heeft het tweede elftal aan het bestuur laten weten dat zijzelf zich als elftal uit de competitie terugtrekt. Hiermee wordt gehandeld in overeenstemming met de ordemaatregel van het bestuur.

  De speler die een speler van BVV heeft geslagen wordt door het bestuur als lid geroyeerd.

  Het bestuur van NVC