• Voorzitter Rob Snijders bezig aan laatste seizoen

    Op de gezellige nieuwjaarsreceptie van 4 januari deelde Rob Snijders in de traditionele voorzittersspeech mede dat hij de voorzittershamer aan het einde van het seizoen zal overdragen.

    “Na 4 jaar secretaris en 4 jaar voorzitterschap is het tijd voor iemand anders om het stokje over te nemen. De nieuwe voorzitter krijgt met bestaande bestuursleden Arnold Vroege, Douwe Wiebe de Vries en Torsten de Boer trouwens wel een kanjer van een bestuur met zich mee. En hopelijk breidt het Bestuur uit met andere bestuursleden, sowieso met een Bestuurslid Technische Zaken. Die functie willen we graag bezet zien vanaf komend seizoen om samen met Technisch Manager Frank Spermon het technische beleid te ontwikkelen en bewaken. We zullen in ieder geval de komende maanden als huidig Bestuur nog vol gas geven om ons plan D’r op met NVC verder uit te voeren.”

    Indien je informatie wilt over de functie van voorzitter of eventuele andere bestuursfuncties, stuur een mail naar voorzitter@sv-nvc.nl.