• Wijzigen persoonlijke gegevens

    Bij wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer of andere relevante gegevens, dient u dit door te geven aan de ledenadministratie (info@sv-nvc.nl). Het is van groot belang uw persoonlijke gegevens actueel te houden, zodat de informatie die de leider, afdelingsco√∂rdinator of andere NVC commissie aan u stuurt ook bij u aankomt.